Google Reviews

Referenties

Lees wat cliënten over mij schrijven.

Referentie


Julia kan goed luisteren en tot de kern komen zonder het gesprek al te zwaar te maken. Ze luistert zonder oordeel en weet concreet sturing te geven waardoor ik inzichten kreeg. Ik ben blij dat ik bij haar ben geweest. Ze heeft me meer bewustwording gegeven waardoor ik nu meer tijd voor mezelf neem zonder non-stop door te racen.– Sarah, begeleider zorg –

Referentie


Julia heeft me door goede inhoudelijke gesprekken inzichten geboden hoe om te gaan met veranderende teams en de daarbij behorende onzekerheden. De situaties en gevoelens werden hierbij grondig uitgevraagd en geluisterd, waarna praktische handreikingen werden geboden en huiswerk hoe om te gaan met bepaalde situaties. Het is een kwestie van het vasthouden en overdragen van deze positieve kentering. De aantekeningen blijven een waardevolle terugblik op deze positieve coaching. Bedankt!– EW, Leidinggevende in Petrochemische sector Rotterdam –

Referentie

"Julia is een prettig persoon die me zeer adequaat stapje voor stapje inzicht in mijn eigen functioneren heeft gegeven en de tools heeft aangereikt daar waar nodig dit functioneren te verbeteren. Hierdoor goed inzicht gekregen in sterke en zwakke punten. Altijd benaderbaar, ook indien nodig voor overleg via de mail.Bijkomend voordeel dat ze op de hoogte was van gang van zaken in mijn werksituatie."

– Medisch specialist uit de Randstad –

Referentie

"Nadat ik mezelf was kwijtgeraakt en overspannen thuis kwam te zitten, ben ik aan de slag gegaan met de training Aanpak van Stress. De koppeling tussen mijn hart en hoofd was afgelsoten en dankzij deze trainig is die in in relatief kort tijdsbestek weer hersteld. Door de training ben ik mezelf beter gaan begrijpen en kan ik weer genieten van datgene wat ik doe! Het is een intensief traject en het daagt uit om kritisch naar jezelf te kijken. De opbouw van de training en ondersrteuning van Julia als coach hebben hierbij enorm geholpen!

– Carline | Orthopedagoog –

Referentie

"Training Aanpak van Stress: Prima training waarin je geleerd wordt stil te staan bij je lichamelijk ongemak en de bewustwording van jouw emoties, geldende waarden en normen. Vervolgens wordt stilgestaan bij je positieve emoties en daarbij voor jou passend gedrag. De begeleiding door een goede coach is essentieel zodat bij vragen en/of vastlopen in het programma ondersteuning geboden kan worden. Julia heeft dit op een uitstekende wijze gedaan tijdens mijn training. De handvatten die de cursus biedt kunnen indien nodig telkens weer gebruikt worden.

– Liesbeth | Medisch Specialist –